Do domu Otca: +sr. M. Marcela Vargová, FDC

V nočných hodinách 11. novembra 2017  v komunite vo Veľkých Levároch si Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti našu milovanú spolusestru

sr. M. Marcelu Vargovú, FDC.

Narodila sa 03.07.1925 v Sedmerovci, okr. Ilava, farnosť Bolešov. Prvé sľuby zložila 28.08.1946 v Trnave.

Našu sestru odporúčame do Vašich modlitieb.

nekrolog-marcela

Foto z pohrebu 15.11.2017 vo Veľkých Levároch:

Parte: