Jubileum sestier: 70 rokov od zloženia prvej profesie


Jubileum sestier: 70 rokov od zloženia prvej profesie

Dnešný sviatok Panny Márie Kráľovnej – 22. augusta 2018 – sa v našej komunite vo Veľkých Levároch niesol v duchu slávnosti našich spolusestier sr.  M. Pavlíny Pánisovej, FDC a sr. M. Gemmy Pekárovej, FDC, ktoré si obnovili svoje rehoľné sľuby po 70-tich rokoch.

Slávnostnú svätú omšu celebrovali P. Jaroslaw Kinka, CR a P. Edward Hering, CR. Na túto slávnosť prišla aj S. M. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená.

Spolu sme ďakovali za dar rehoľného povolanie našich spolusestier.

sr. M. Metoda Balogová, FDC