Ocenenie Srdce pre chudobných


MICHALOVCE/KOŠICE – V januári tohto roka už po druhýkrát Občianske združenie Maják nádeje odovzdávalo ocenenie SRDCE PRE CHUDOBNÝCH tým, ktorí majú naozaj otvorené srdce pre ľudí v núdzi.

V kategórii Rehoľa bola ocenená Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku z Kláštora sv. Terezky v Michalovciach za ich iniciatívnu a celoročnú pomoc so zbierkami pod názvom „Pomoc Matky Františky núdznym“, charitatívnymi predajmi výrobkov a modlitbami. Michalovce sa tak akosi postupne stávajú „detašovaným pracoviskom“ Majáku nádeje. Veľkou pomocou pri realizácii týchto zbierok sú aj sympatizanti a asociovaní členovia Rodiny Božskej Lásky na Slovensku.

Viac o ocenených – tu.

Info a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC