„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Požehnanie priestorov CMŠ a kláštora v Michalovciach

Požehnanie priestorov CMŠ a kláštora

9. januára 2020 v Michalovciach, v kaplnke Kláštora sv. Terezky, za prítomností detí, učiteliek a sestier slúžil sv. omšu vdp. Stanislav Pavúk, po ktorej požehnal priestory domu i škôlky.

Text a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC