„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Rodičom z lásky 2021

Aj keď súčasná pandémia znemožnila mnoho osobných stretnutí, neodradila deti z CMŠ sv. Terezky,aby vyjadrili lásku a vďaku svojim rodičom inak,ako zvykli pri celoškôlkarskej oslave Dňa rodiny v minulých rokoch. Každá trieda poslala svoj odkaz prostredníctvom videa,ktoré vás pozývame pozrieť si cez link na našej webstránke:

Rodičom z lásky 2021