Životné jubileum sr. M. Jozefy, FDC

Dňa 27. decembra 2020 v kruhu sestier v komunite vo Veľkých Levároch oslávila sr. M. Jozefa Plevová, FDC svoje životné jubileum – 75 rokov. Ad multos annos, sr. Jozefa!