Životné jubileum sr. M. Leonily Dodokovej, FDC


Životné jubileum sr. M. Leonily Dodokovej, FDC

Dňa 11. januára 2018 sa sr. M. Leonila Dodoková, FDC dožila 95 rokov života.

Túto milú životnú udalosť sme oslávili v trnavskej komunite, kde sestra Leonila prežíva svoju starobu. Pamätali sme na ňu pri svätej omši a modlitbách. Jubilantka rada prijala naše gratulácie v jedálni kláštora.